Modulet

Modulet

6 mite rreth Homoseksualitetit

Miti
Privimi i të drejtave të njeriut të personave LGBTI mund të justifikohet në bazë të fesë, kulturës ose traditës.

Realiteti
Diskriminimi në bazë të orientimit seksual nuk mund të justifikohet kurrë mbi asnjë bazë. Të drejtat e njeriut janë universale: çdo qenie njerëzore ka të njëjtat të drejta, pa marrë parasysh kush janë apo ku jetojnë. Historia, kultura dhe feja janë të gjitha shumë të rëndësishme, por të gjitha shtetet, pavarësisht nga sistemet e tyre politike, ekonomike dhe kulturore, kanë një detyrë ligjore të promovojnë dhe mbrojnë të drejtat e njeriut për të gjithë. Kjo përfshin edhe të drejtat e të gjithë personave LGBTQ+.

Liria fetare do të thotë e drejta për besimet tona, por nuk na jep të drejtën që t’u imponojmë të tjerëve pikëpamjet tona, përfshirë diskriminimin ose dëmtimin e tyre.

Miti
Personat LGBTI “nuk janë normalë”, ata janë një krijim i epokës moderne; identiteti i tyre është një “trend”.

Realiteti
Orientimi seksual dhe identiteti gjinor nuk janë “trendet aktuale”. Pothuajse çdo vend ka një histori të njerëzve, identitetet dhe sjelljet e të cilëve kanë shumë ngjashmëri me ato që ne sot i quajmë heteroseksualitet, biseksualitet, dhe homoseksualitet. Gjithashtu, eshte teper e nevojshme te edukohemi dhe te informohemi ne lidhje me dallimet mes seksit dhe oriendimit seksual, sepse ketu qendrojne shume nga arsyet e misinformimit dhe keqkuptimit- te qellimshem dhe te paqellimshem.

Miti
Personat LGBTQ+ po kërkojnë “të drejta të veçanta”

Realiteti
Kjo nuk është e vërtetë. Nuk ka të drejta të veçanta që kërkohen nga ose për personat LGBTI. Ata kanë të drejtë të gëzojnë të njëjtat të drejta të njeriut dhe liritë themelore për të cilat ka të drejtë çdo qenie njerëzore. Fatkeqësisht, këto të drejta dhe liri u mohohen miliona njerëzve në të gjithë botën vetëm për shkak të orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor. Kjo është arsyeja pse ka nevojë të përqendrohemi në dhënien fund të diskriminimit në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor dhe të sigurojmë përfshirjen e të gjithë personave LGBTI në zhvillim.

Miti
Kriminalizimi i homoseksualitetit është një ide e mirë.

Realiteti
Kriminalizimi i marrëdhënieve seksuale private midis të rriturve që japin pëlqimin, qofshin marrëdhëniet homoseksuale apo heteroseksuale, është shkelje e së drejtës për privatësi, është natyrë diskriminuese dhe shkel ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. Kur zbatohen, këto ligje shkelin të drejtat e lirisë nga arrestimi dhe ndalimi arbitrar. Kriminalizimi shërben për të legjitimuar qëndrimet armiqësore ndaj personave LGBTI, duke ushqyer dhunë, diskriminim, zhvatje dhe shantazhe. Zbatimi i këtyre ligjeve kushton shumë para dhe nuk sjell asnjë vlerë shoqërore.

Miti
Nuk ka instrumente ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në lidhje me personat LGBTI, kështu që ato nuk zbatohen.

Realiteti
Përkundrazi, zbatohet ligji ndërkombëtar i të drejtave të njeriut. Shumë organe të traktatit për të drejtat e njeriut, mekanizma të të drejtave të njeriut, procedura speciale, rekomandime të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, rezoluta dhe raporte të Kombeve të Bashkuara në mënyrë të përsëritur kanë konfirmuar që personat LGBTI kanë të njëjtat të drejta si homoseksualët dhe dhe se diskriminimi baza e orientimit seksual dhe identiteti gjinor shkelin ligjin për të drejtat e njeriut.

Miti
Duke shfuqizuar ligjet që kriminalizojnë aktivitetet homoseksuale, ne po “promovojmë homoseksualizmin”.

Realiteti
Promovimi i të drejtave të barabarta të homoseksualëve nuk është “promovim i homoseksualitetit” – por promovim i të drejtave themelore të njeriut pa diskriminim. Parimi i mosdiskriminimit është vlerë thelbësore që e mbajnë shtetet anëtare të OKB e edhe Kosova.

 

Shkrimet dhe opinionet e autorëve nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht politikën ose pozicionin zyrtar të SIDA ose qeverisë suedeze.

Projekti u financua nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim dhe u implementua nga Fondi për Zhvillimin e Komunitetit.

6 mite rreth Homoseksualitetit

Të ngjashme

Dita e Internetit të Sigurt 2024

Në Kosovë, Dita e Internetit të Sigurt (SID) ka një rëndësi të posaçme pasi ofron një mundësi për komunitetin lokal që të bashkohet në promovimin

Udhëzuesi i prindërve për Snapchat

Snapchat është një aplikacion i krijuar për argëtim dhe spontanitet. Nga parazgjedhje, teksti, fotot dhe videot që shpërndani, fshihen automatikisht pasi të jenë parë nga

Udhëzuesi i prindërve për TikTok

Çfarë është TikTok? TikTok është një rrjet social për ndarjen e videove të krijuara nga përdoruesit, kryesisht të njerëzve që sinkronizojnë këngët e njohura. Përdoruesit

Çfarë është Cyberbullying?

“Çfarë është bulizmi kibernetik?” “Çfarë është bulizmi kibernetik?” është një nga pyetjet më të shpeshta që na bëhet sepse shumë e dinë se çfarë është