Dita e Internetit të Sigurt 2024

Në Kosovë, Dita e Internetit të Sigurt (SID) ka një rëndësi të posaçme pasi ofron një mundësi për komunitetin lokal që të bashkohet në promovimin e përdorimit të sigurt dhe pozitiv të teknologjisë digjitale, veçanërisht në mesin e fëmijëve dhe të rinjve. Fushata organizohet nga përpjekjet e përbashkëta të KEC dhe FIT. SID, që festohet […]