Udhëzuesi i prindërve për Snapchat

Snapchat është një aplikacion i krijuar për argëtim dhe spontanitet. Nga parazgjedhje, teksti, fotot dhe videot që shpërndani, fshihen automatikisht pasi të jenë parë nga pranuesi. Përdoruesit e adhurojnë faktin që mund të ndajnë një moment të caktuar pa u ndërshkuar nga digitalisht – nuk duhet të mendojnë për mënyrën si do të shfaqen fotot, […]

Udhëzuesi i prindërve për TikTok

Çfarë është TikTok? TikTok është një rrjet social për ndarjen e videove të krijuara nga përdoruesit, kryesisht të njerëzve që sinkronizojnë këngët e njohura. Përdoruesit mund të krijojnë dhe ngarkojnë videot e tyre, shumë prej të cilave shfaqin njerëz që sinkronizojnë buzët me këngët e njohura. Ju gjithashtu mund të shfletoni dhe të ndërveproni me […]

Çfarë është Cyberbullying?

“Çfarë është bulizmi kibernetik?” “Çfarë është bulizmi kibernetik?” është një nga pyetjet më të shpeshta që na bëhet sepse shumë e dinë se çfarë është kur ndodh, por e kanë të vështirë të mbështjellin fjalët e përmbledhura rreth saj. Formalisht, ne e përkufizojmë atë si “dëm të qëllimshëm dhe të përsëritur të shkaktuar nëpërmjet përdorimit […]

Infograf rreth Ditës së Internetit të Sigurt 2022

Dita e internetit të sigurt është manifestim vjetor që kapër qëllim të promovojë një përdorim të përgjegjshëm, të mirëfilltë, kritikues dhe kreativ të internetit dhe teknologjive, veçanarisht te fëmijët dhe të rinjtë.Me një qasje globale, të udhëhequr nga komuniteti, ju inkurajojmë të gjithë të bashkoheni dhe të luajnë rolin e tyre për një internet më […]