Dita e Internetit të Sigurt 2024

Në Kosovë, Dita e Internetit të Sigurt (SID) ka një rëndësi të posaçme pasi ofron një mundësi për komunitetin lokal që të bashkohet në promovimin e përdorimit të sigurt dhe pozitiv të teknologjisë digjitale, veçanërisht në mesin e fëmijëve dhe të rinjve. Fushata organizohet nga përpjekjet e përbashkëta të KEC dhe FIT. SID, që festohet […]

Infograf rreth Ditës së Internetit të Sigurt 2022

Dita e internetit të sigurt është manifestim vjetor që kapër qëllim të promovojë një përdorim të përgjegjshëm, të mirëfilltë, kritikues dhe kreativ të internetit dhe teknologjive, veçanarisht te fëmijët dhe të rinjtë.Me një qasje globale, të udhëhequr nga komuniteti, ju inkurajojmë të gjithë të bashkoheni dhe të luajnë rolin e tyre për një internet më […]

Si të përfshiheni?

Jeni i ri? Si i ri, ju jeni objektivi kryesor i Ditës së Internetit të Sigurt, por kjo nuk do të thotë se jeni një marrës pasiv i përpjekjes kolektive drejt promovimit të një interneti më të mirë që zhvillohet çdo shkurt. Në fakt, ka një sërë mundësish për të rinjtë që të dëgjojnë zërin […]

10 mënyra për t’u përfshirë në Ditën e Internetit më të Sigurt

Dita e Internetit të Sigurt po afron me shpejtësi. Këtu janë disa mënyra të thjeshta për t’u përfshirë dhe promovuar këtë temë të rëndësishme në shkollën, klubin ose komunitetin tuaj. 1. Na ftoni për një bisedë në shkollën tuaj. I nisur për Ditën më të Sigurt të Internetit 2018, programi Be In Ctrl është një […]

Idetë për Ditën e Internetit Sigurt gjatë pandemisë Covid-19

Aktivitetet e Ditës se Internetit të Sigurt mund të duken pak më ndryshe këtë vit, por #SID2022 mund të jetë ende një festë argëtuese, e gjallë dhe tërheqëse! Ndërsa është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm dhe të ndiqni udhëzimet e shkollës ose organizatës suaj Covid-19, ka ende shumë mënyra të thjeshta, edukative dhe të […]