Seksizmi

Definicioni: Seksizmi është çfarëdo shprehje (akt, fjalë, gjest, imazh) e bazuar në idenë që disa persona, më së shpeshti gratë, janë inferiore për shkak të gjinisë së tyre. Ai krijon ndjenjat e të qenit i pavlefshëm, vetë-çensurimit, përvetësimit të strategjive të shmangies, ndryshimeve në sjellje, dhe përkeqësim të shëndetit. Seksizmi buron nga themelet e pabarazisë […]

6 mite rreth Homoseksualitetit

Miti Privimi i të drejtave të njeriut të personave LGBTI mund të justifikohet në bazë të fesë, kulturës ose traditës. Realiteti Diskriminimi në bazë të orientimit seksual nuk mund të justifikohet kurrë mbi asnjë bazë. Të drejtat e njeriut janë universale: çdo qenie njerëzore ka të njëjtat të drejta, pa marrë parasysh kush janë apo […]

Homofobia

Definicioni:  Një frikë joracionale, urrejtje, neveri ose diskriminim ndaj personave homoseksualë ose ndaj sjelljeve të perceptuara homoseksuale. Pasojat e Homofobisë: Nuk do të thotë të jesh homoseksual ose të njihni dikë që është, që të ndikohesh negativisht nga homofobia. Homofobia është një nga shkaqet e përfshirjes së të rinjve në marrëdhënie të parakohshme seksuale, që […]

Çfarë duhet të bësh?

Mos përdor gjuhë urrejtjeje! Mos i sulmo personat tjerë për shkak të fesë, etnisë, prejardhjes, rajonit, moshës, gjinisë, orientimit seksual, bindjeve politike etj. Komuniko me ta me maturi dhe vetëpërmbajtje. Përdor vetëm gjuhë të mirë dhe argumente logjike. Duhet t’i kritikoni ata që bëjnë vepra të këqija, por jo edhe t’i sulmoni me fjalë të […]

Gjuha e urrejtjes në internet

Sipas universitetit prestigjioz anglez, LSE, gjuha e urrejtjes online është gjuha e shprehur përmes internetit dhe teknologjive tjera të informacionit dhe komunikimit. Ky universitet e përdorë edhe një shprehje për të përmbledhur gjithë këtë: “Cyberhate”. Urrejtja në internet njihet gjithashtu edhe si ekstremizëm virtual dhe konsiderohet si formë unike e dhunës kibernetike. Çfarë përfshin gjuha […]

Gjuha e urrejtjes

Definicioni Gjuha e urrejtjes është çdo formë e shprehjes që synon të poshtërojë, turpërojë ose nxisë urrejtjen kundër një individi ose grupi njerëzish. Mund të ndodhë jashtë linje ose në internet ose të dyja. Mund të komunikohet duke përdorur fjalë, simbole, imazhe, meme, emoji dhe video. Këshilli i Evropës e definon gjuhën e urrejtjes si […]

Çfarë duhet të bësh?

Dije që nuk është faji yt, nëse dikush përdorë bullizmin kundër teje. Mos u kundërpërgjigj dhunshëm dhe mos u hakmirr. Ruaj provat. Thuaji personit të ndalojë. Kërkoni ndihmë Përdorni mjete të disponueshme të teknologjisë. Mbroni llogaritë tuaja. Nëse dikush që e njihni po ngacmohet, merrni masa. Çfarë të bëj nëse fëmija im është ngacmuar në […]

Bullizmi në internet – Cyberbullying

Definicioni Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, bullizmi është agresioni i vazhdueshëm psikologjik/fizik ndaj një apo më shumë personash. Bullizmi përfshin çdo formë të ngacmimit, talljes, kërcënimit dhe cenimit të dinjitetit njerëzor dhe integritetit trupor të një ose më shumë individëve. Ndërkohë, CyberBullizmi është ngacmim që ndodh përmes pajisjeve dixhitale, si telefonat mobilë, kompjuterët dhe tabletët. […]