Infograf rreth Ditës së Internetit të Sigurt 2022

Dita e internetit të sigurt është manifestim vjetor që kapër qëllim të promovojë një përdorim të përgjegjshëm, të mirëfilltë, kritikues dhe kreativ të internetit dhe teknologjive, veçanarisht te fëmijët dhe të rinjtë.Me një qasje globale, të udhëhequr nga komuniteti, ju inkurajojmë të gjithë të bashkoheni dhe të luajnë rolin e tyre për një internet më […]