Çfarë është Cyberbullying?

“Çfarë është bulizmi kibernetik?” “Çfarë është bulizmi kibernetik?” është një nga pyetjet më të shpeshta që na bëhet sepse shumë e dinë se çfarë është kur ndodh, por e kanë të vështirë të mbështjellin fjalët e përmbledhura rreth saj. Formalisht, ne e përkufizojmë atë si “dëm të qëllimshëm dhe të përsëritur të shkaktuar nëpërmjet përdorimit […]