Modulet

Modulet

Homofobia

Definicioni:

 Një frikë joracionale, urrejtje, neveri ose diskriminim ndaj personave homoseksualë ose ndaj sjelljeve të perceptuara homoseksuale.

Pasojat e Homofobisë:

  • Nuk do të thotë të jesh homoseksual ose të njihni dikë që është, që të ndikohesh negativisht nga homofobia.
  • Homofobia është një nga shkaqet e përfshirjes së të rinjve në marrëdhënie të parakohshme seksuale, që mundësinë e shtatzënisë në adoleshencë dhe përhapjen e sëmundjeve të transmetueshme seksuale. Të rinjtë, të të gjitha identiteteve seksuale, janë shpesh presion për të qenë seksualisht aktiv për t’i provuar vetes dhe të tjerëve se janë “normal”.
  • Në shkolla. homofobia ka pasoja reale në shëndetin fizik, emocional dhe në mirëqenien e studentëve. Ajo rrit rrezikun e vetë-dëmtimit, vetëvrasjes, përdorimit të drogës dhe alkoolit. Studentët që përjetojnë homofobi kanë shumë më shumë gjasa të humbasin mësimet, ose të braktisin shkollën fare.
  • Homofobia i mbyll njerëzit në role të ngurta gjinore që pengojnë kreativitetin dhe vetë -shprehjen
  • Homofobia komprometon integritetin njerëzor duke i shtyrë njerëzit të sillen keq me të tjerët.

Korniza ligjore:

Korniza ligjore e Kosovës siguron garanci të avancuara për të drejtat e njeriut të harmonizuara me standardet ndërkombëtare. Kushtetuta e Kosovës qëndron në parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit e cila në mënyrë eksplicite ndalon diskriminiminnë një sërë bazash përfshirë gjininë dhe orientimin seksual. Këto parime janë të fortifikuara më tej me Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Komisioni i OKB për të Drejtat e Njeriut, organi i autorizuar për përmbushjen e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, ka miratuar Rezolutën 17/19. Kjo rezolutë, dënon shkeljen e të drejtave të njeriut mbi personat LGBT;

 

Shkrimet dhe opinionet e autorëve nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht politikën ose pozicionin zyrtar të SIDA ose qeverisë suedeze.

Projekti u financua nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim dhe u implementua nga Fondi për Zhvillimin e Komunitetit.

 

Homofobia

Të ngjashme

Çfarë është TikTok?

Dita e Internetit më të Sigurt mund të festohet gjatë gjithë vitit, kështu që shikoni listën tonë të burimeve më poshtë! Ne kemi shumë aktivitete

Çfarë është VSCO?

VSCO është aplikacioni popullor për redaktimin dhe ndarjen e imazheve për pajisjet mobile. Ashtu si aplikacionet e tjera për ndarjen e imazheve si Instagram, VSCO