Modulet

Modulet

Homofobia

Definicioni:

 Një frikë joracionale, urrejtje, neveri ose diskriminim ndaj personave homoseksualë ose ndaj sjelljeve të perceptuara homoseksuale.

Pasojat e Homofobisë:

  • Nuk do të thotë të jesh homoseksual ose të njihni dikë që është, që të ndikohesh negativisht nga homofobia.
  • Homofobia është një nga shkaqet e përfshirjes së të rinjve në marrëdhënie të parakohshme seksuale, që mundësinë e shtatzënisë në adoleshencë dhe përhapjen e sëmundjeve të transmetueshme seksuale. Të rinjtë, të të gjitha identiteteve seksuale, janë shpesh presion për të qenë seksualisht aktiv për t’i provuar vetes dhe të tjerëve se janë “normal”.
  • Në shkolla. homofobia ka pasoja reale në shëndetin fizik, emocional dhe në mirëqenien e studentëve. Ajo rrit rrezikun e vetë-dëmtimit, vetëvrasjes, përdorimit të drogës dhe alkoolit. Studentët që përjetojnë homofobi kanë shumë më shumë gjasa të humbasin mësimet, ose të braktisin shkollën fare.
  • Homofobia i mbyll njerëzit në role të ngurta gjinore që pengojnë kreativitetin dhe vetë -shprehjen
  • Homofobia komprometon integritetin njerëzor duke i shtyrë njerëzit të sillen keq me të tjerët.

Korniza ligjore:

Korniza ligjore e Kosovës siguron garanci të avancuara për të drejtat e njeriut të harmonizuara me standardet ndërkombëtare. Kushtetuta e Kosovës qëndron në parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit e cila në mënyrë eksplicite ndalon diskriminiminnë një sërë bazash përfshirë gjininë dhe orientimin seksual. Këto parime janë të fortifikuara më tej me Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Komisioni i OKB për të Drejtat e Njeriut, organi i autorizuar për përmbushjen e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, ka miratuar Rezolutën 17/19. Kjo rezolutë, dënon shkeljen e të drejtave të njeriut mbi personat LGBT;

 

Shkrimet dhe opinionet e autorëve nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht politikën ose pozicionin zyrtar të SIDA ose qeverisë suedeze.

Projekti u financua nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim dhe u implementua nga Fondi për Zhvillimin e Komunitetit.

 

Homofobia

Të ngjashme

Dita e Internetit të Sigurt 2024

Në Kosovë, Dita e Internetit të Sigurt (SID) ka një rëndësi të posaçme pasi ofron një mundësi për komunitetin lokal që të bashkohet në promovimin

Udhëzuesi i prindërve për Snapchat

Snapchat është një aplikacion i krijuar për argëtim dhe spontanitet. Nga parazgjedhje, teksti, fotot dhe videot që shpërndani, fshihen automatikisht pasi të jenë parë nga

Udhëzuesi i prindërve për TikTok

Çfarë është TikTok? TikTok është një rrjet social për ndarjen e videove të krijuara nga përdoruesit, kryesisht të njerëzve që sinkronizojnë këngët e njohura. Përdoruesit

Çfarë është Cyberbullying?

“Çfarë është bulizmi kibernetik?” “Çfarë është bulizmi kibernetik?” është një nga pyetjet më të shpeshta që na bëhet sepse shumë e dinë se çfarë është