Të dashur mësimdhënës,

A dëshironi të jeni më të përgatitur për t’ju mësuar nxënësve tuaj se si ta përdorin internetin në një mënyrë më të përgjegjshme?

Në këtë faqe mund të gjeni udhëzime se si t’ju ndihmoni nxënësve tuaj të ndërtojnë aftësitë e mendimit kritik për t’u përballur me dilemat që hasin në internet.

Këshilla

Qysh me...?

Bashkëpuno me prindër

Trajnime/Kurse

Këshilla

Qysh me...?

Bashkëpuno me prindër

Trajnime/kurse