Të dashur prindër,

Mundësojani fëmijës tuaj një hapësirë të sigurt për të eksploruar kuriozitetin e tij në internet.

Udhëzimet që i gjeni në këtë platformë do t’ju ndihmojnë që fëmijëve tuaj t’u ofroni një përvojë më të mirë dhe më të sigurt në internet.

Këshilla

Qysh me...?

Bisedo me fëmijë

Trajnime/Kurse

Këshilla

Qysh me...?

Mbroni fëmijët nga sexting

Mbroni fëmijët nga sexting Ndihmoni fëmijët të kuptojnë ndikimin që sexting mund të ketë në mirëqenien e tyre për t’u siguruar që ata mendojnë në

Bisedo me fëmijë

Trajnime/kurse