Si të perfshiheni

Çdo aktivitet në kuadër të kësaj fushe është i mirëseardhur. Shkollat mund të kryejnë sondazhe, intervista dhe fokus grupe, duke përfshirë nxënës, mësues, prindër dhe kujdestarë, para dhe pas Ditës së Internetit të Sigurt e pastaj mund t’i ndajnë me ne në këtë faqe. Poashtu, çdo ese, pikturë, thënie dhe të ngjashme të nxënësve që lidhen me sigurinë në internet, shkollat mund t’i promovojnë në këtë faqe në mënyrë që të rritet impakti i fushatës.

Dita e Internetit të Sigurt 2024

Në Kosovë, Dita e Internetit të Sigurt (SID) ka një rëndësi të posaçme pasi ofron një mundësi për komunitetin lokal që të bashkohet në promovimin

Si të përfshiheni?

Jeni i ri? Si i ri, ju jeni objektivi kryesor i Ditës së Internetit të Sigurt, por kjo nuk do të thotë se jeni një