Postimi dhe Ndarja e informacioneve në Internet

Meqë po afrohen pushimet, është e rëndësishme të flisni me fëmijën tuaj për atë që ai mund të ndajë në internet. Nëse po i jepni fëmijës tuaj një smartphone, duhet të siguroheni që ata të jenë të përgjegjshëm në ndarjen dhe për postimin e fotove në internet. Për të pasur një bisedë më të frutshme […]