Gjuha e urrejtjes

Për fat të keq, gjuha e urrejtjes apo shprehjet që synojnë të poshtërojnë e turpërojnë individë e grupe njerëzish është e pranishme edhe në botën e internetit. Ajo dëmton marrëdhëniet tona me njëri-tjetrin dhe lëndon psikologjikisht e shpesh edhe fizikisht njerëzit. Për më tepër, ju mund t’ua hidhni një sy artikujve të mëposhtëm.

Seksizmi

Definicioni: Seksizmi është çfarëdo shprehje (akt, fjalë, gjest, imazh) e bazuar në idenë që disa persona, më së shpeshti gratë, janë inferiore për shkak të

6 mite rreth Homoseksualitetit

Miti Privimi i të drejtave të njeriut të personave LGBTI mund të justifikohet në bazë të fesë, kulturës ose traditës. Realiteti Diskriminimi në bazë të

Homofobia

Definicioni:  Një frikë joracionale, urrejtje, neveri ose diskriminim ndaj personave homoseksualë ose ndaj sjelljeve të perceptuara homoseksuale. Pasojat e Homofobisë: Nuk do të thotë të

Çfarë duhet të bësh?

Mos përdor gjuhë urrejtjeje! Mos i sulmo personat tjerë për shkak të fesë, etnisë, prejardhjes, rajonit, moshës, gjinisë, orientimit seksual, bindjeve politike etj. Komuniko me

Gjuha e urrejtjes në internet

Sipas universitetit prestigjioz anglez, LSE, gjuha e urrejtjes online është gjuha e shprehur përmes internetit dhe teknologjive tjera të informacionit dhe komunikimit. Ky universitet e

Gjuha e urrejtjes

Definicioni Gjuha e urrejtjes është çdo formë e shprehjes që synon të poshtërojë, turpërojë ose nxisë urrejtjen kundër një individi ose grupi njerëzish. Mund të

Çfarë duhet të bësh?

Dije që nuk është faji yt, nëse dikush përdorë bullizmin kundër teje. Mos u kundërpërgjigj dhunshëm dhe mos u hakmirr. Ruaj provat. Thuaji personit të

Bullizmi në internet – Cyberbullying

Definicioni Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, bullizmi është agresioni i vazhdueshëm psikologjik/fizik ndaj një apo më shumë personash. Bullizmi përfshin çdo formë të ngacmimit, talljes,