Ta bëjmë internetin hapësirë më të mirë për të gjithë.

Siguria më e lartë në internet është e barabartë me mirëqenie më të madhe për fëmijët tanë. Fëmijët dhe adoleshentët meritojnë që të shijojnë frytet e botës virtuale pa u cenuar nga ndonjë rrezik. Andaj, jep kontributin tënd dhe shfleto në këtë platformë për më shumë informata.

Publikimi i fundit

Këshilla dhe udhëzime për prindërit, mësuesit dhe fëmijët

Mëso më shumë rreth mënyrave më të cilat mund ta bësh botën online të fëmijës tënd më të sigurt.

Ne ju ndihmojmë të ndërtoni një raport më të shëndoshë me internetin.

Qendra FIT gjithë kohën bashkëpunon me shkolla e mësimdhënës për të krijuar një mjedis sa më të mirë dixhital për nxënësit.

Artikuj

Trendet

Trendet

Informata personale. Mos jepni informacione personale pa lejen e prindërve tuaj. Kjo do të thotë që ju nuk duhet të ndani mbiemrin tuaj, adresën e

Trendet

Informata personale. Mos jepni informacione personale pa lejen e prindërve tuaj. Kjo do të thotë që ju nuk duhet të ndani mbiemrin tuaj, adresën e

Trendet

Trendet

Informata personale. Mos jepni informacione personale pa lejen e prindërve tuaj. Kjo do të thotë që ju nuk duhet të...

Trendet

Trendet

Informata personale. Mos jepni informacione personale pa lejen e prindërve tuaj. Kjo do të thotë që ju nuk duhet të...