Këshilla për përdorimin e telefonave inteligjentë në shkolla

Të gjitha shkollat tani kërkohet të këshillohen me komunitetin shkollor, përfshirë mësuesit, studentët dhe prindërit për përdorimin e telefonave inteligjentë dhe pajisjeve tablet në shkolla. Përdorimi i pajisjeve tablet dhe telefonave inteligjentë tani është një pjesë integrale e jetës së fëmijëve dhe të rinjve. Ndërsa ky është një zhvillim pozitiv, shqetësimet janë identifikuar duke përfshirë […]