Dërgo Ngjarjet për DIS

Bëhu pjesë e fushatës për ngritjen e vetëdijes qytetare rreth sigurisë në internet. Kontribuoni në
krijimin e një mjedisi online të sigurt për nxënësit!

Shkolla juaj mund të ndihmojë në rritjen e jehonës dhe impaktit shoqëror të Ditës së Internetit të
Sigurt!

Plotësoni formularin dhe bëhuni model për shkollat tjera!


 

Ndani planet tuaja për Ditën e Internetit të Sigurt 2022


 

Detajet


 

Kontakti