Postimi dhe Ndarja e informacioneve në Internet

Meqë po afrohen pushimet, është e rëndësishme të flisni me fëmijën tuaj për atë që ai mund të ndajë në internet. Nëse po i jepni fëmijës tuaj një smartphone, duhet të siguroheni që ata të jenë të përgjegjshëm në ndarjen dhe për postimin e fotove në internet. Për të pasur një bisedë më të frutshme […]

Mbroni fëmijët nga sexting

Mbroni fëmijët nga sexting Ndihmoni fëmijët të kuptojnë ndikimin që sexting mund të ketë në mirëqenien e tyre për t’u siguruar që ata mendojnë në mënyrë kritike për ato që ndajnë me të tjerët. Koha për të folur për sexting me fëmijën tuaj është menjëherë kur fillojnë të përdorin internetin ose të marrin një celular. […]

8 Këshillat Kryesore për Prindërit

Nr.1: Zbuloni internetin së bashku Bëhu ai që fut fëmijën tënd në internet. Si për prindin ashtu edhe për fëmijën është një avantazh për të zbuluar internetin së bashku. Mundohuni të gjeni faqe në internet që janë argëtuese në mënyrë që së bashku të arrini një qëndrim pozitiv ndaj eksplorimit të internetit. Kjo mund ta […]