Dita e internetit / Informohu / Si te perfshihemi / Uncategorized

Dita e Internetit të Sigurt 2024

Në Kosovë, Dita e Internetit të Sigurt (SID) ka një rëndësi të posaçme pasi ofron një mundësi për komunitetin lokal që të bashkohet në promovimin e përdorimit të sigurt dhe pozitiv të teknologjisë digjitale, veçanërisht në mesin e fëmijëve dhe të rinjve. Fushata organizohet nga përpjekjet e përbashkëta të KEC dhe FIT.

SID, që festohet në ditën e dytë të javës së dytë të muajit të dytë çdo vit, është në linjë me iniciativën globale për të frymëzuar ndryshime pozitive në internet, për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet e sigurisë në internet dhe për t’u angazhuar në ngjarje dhe aktivitete në mbarë botën. Fushata thekson krijimin e një interneti më të sigurt dhe më të mirë duke fuqizuar individët që të përdorin teknologjinë me përgjegjësi, respekt, në mënyrë kritike dhe kreative.

Në përputhje me strategjinë e re evropiane për një internet më të mirë për fëmijët (BIK+), të miratuar në maj 2022, diskutimet gjatë Ditës së Internetit të Sigurt 2024 në Kosovë do të sillen rreth rritjes së sigurisë që fëmijët të mbrohen, respektohen dhe fuqizohen në internet në Dekadën Dixhitale. Vizioni është që të kemi shërbime dixhitale të përshtatshme për moshën, me çdo fëmijë në Kosovë të mbrojtur, të fuqizuar dhe të respektuar në internet.

Dita e Internetit të Sigurt inkurajon aktorë të ndryshëm në Kosovë që të luajnë rolin e tyre:

Fëmijët dhe të rinjtë: Atyre u kërkohet të kontribuojnë për një internet më të mirë duke qenë të sjellshëm dhe të respektueshëm në internet, duke mbrojtur reputacionin e tyre në internet dhe duke kërkuar në mënyrë aktive mundësi pozitive për angazhim dhe ndarje.

     Prindërit dhe kujdestarët: Ata luajnë një rol vendimtar në fuqizimin dhe mbështetjen e fëmijëve duke mbajtur një dialog të hapur, duke i edukuar ata për përdorimin e sigurt të teknologjisë dhe duke vepruar si modele pozitivie dixhitale.

  Mësuesit, edukatorët dhe punonjësit socialë: Ata mund të kontribuojnë duke i pajisur studentët me aftësitë e shkrim-leximit dixhital, duke nxitur të menduarit kritik dhe duke vendosur një shembull të sjelljes pozitive në internet.

Industria: Kompanitë inkurajohen të krijojnë dhe promovojnë përmbajtje pozitive dhe shërbime të sigurta në internet. Theksohet fuqizimi i përdoruesve për t’iu përgjigjur çështjeve me këshillat e sigurisë, mjetet dhe aksesin e shpejtë në mbështetje.

Vendimmarrësit dhe politikanët: Krijimi i një kulture që mbështet përdorimin e përgjegjshëm të teknologjisë është thelbësor. Kjo përfshin integrimin e sigurisë në internet në kurrikulë, sigurimin e burimeve për prindërit, mbështetjen e vetërregullimit të industrisë dhe sigurimin e strategjive efektive të mbrojtjes së fëmijëve për botën dixhitale.

Të gjithë: Individëve në Kosovë u kujtohet përgjegjësia e tyre për të bërë një ndryshim pozitiv në internet. Kjo përfshin promovimin e mirësisë dhe respektit, kërkimin e mundësive konstruktive për të krijuar dhe lidhur dhe raportimin e përmbajtjes dhe sjelljes së papërshtatshme ose të paligjshme.

Fushata fton të gjithë në Kosovë që t’i bashkohen “Së bashku për një internet më të mirë” në Ditën e Internetit më të Sigurt, e cila do të shënohet të martën, më 6 shkurt 2024.

Aktiviteti 1: Kampanjë në media sociale gjatë një jave (Data e fillimit: 30 janar)
  • Logjika dhe Përdorshmëria: Nisja e shënimit të SID një javë më parë duke angazhuar komunitetin përmes mediave sociale. Duhet të përzgjidhen nxënës nga shkollat me të cilat KEC dhe FIT kanë bashkëpunim për të krijuar postime ose punime lidhur me praktikat e internetit të sigurt. Këto postime duhet të përfshijnë mesazhe mbi rëndësinë e një interneti më të sigurt dhe këshilla për sigurinë online. Ky aktivitet synon të ngrisë ndërgjegjësimin dhe të krijojë pritshmëri dhe kërshëri për SID në komunitet.
Aktiviteti 2: Krijimi dhe promovimi i një animacioni (Data e fillimit: 30 janar)
  • Logjika dhe Përdorshmëria: Zhvillimi i të paktën një animacioni që thekson aspektet kryesore të sigurisë në internet. Animacioni duhet të jetë vizualisht tërheqës, informativ dhe i përshtatshëm për ndarjen në rrjete sociale dhe platforma online. Promovimi i animacionit përmes kanaleve të ndryshme, përfshirë mediat sociale dhe rrjetet e shkollave partnere. Animacioni është një mjet efektiv për të transmetuar informacion dhe mund të angazhojë një audiencë të gjerë, përfshirë nxënës, prindër dhe edukatorë.
Aktiviteti 3: Përgatitja e një deklarate për median (Data e fillimit: 1 shkurt)
  • Logjika dhe Përdorshmëria: Të përgatitet një deklaratë për mediat që shpjegon plotësisht qëllimin dhe rëndësinë e Dites së Internetit të Sigurt. Në të duhet të nënvizohen aktivitetet e planifikuara nga KEC dhe FIT dhe të theksohen rëndësinë e promovimit të një mjedisi online të sigurt. Të shpërndahet deklarata për mediat lokale, platformat online të komunitetit për të informuar publikun në lidhje me ngjarjen e ardhshme. Një deklaratë për median shërben si një mjet zyrtar i komunikimit për të arritur një audiencë më të gjerë.
Aktiviteti 4: Intervista televizive me përfaqësuesin e FIT (Data: 6 shkurt)
  • Logjika dhe Përdorshmëria: Realizimi i një interviste me një përfaqësues nga FIT në një kanal televiziv lokal. Gjatë intervistës, përfaqësuesi i FIT do të diskutojë aktivitetet e planifikuara për Diten e Internetit më të Sigurt, rëndësinë e sigurisë në internet dhe të ofrojë këshilla praktike për përdoruesit e internetit. Intervistat televizive kanë potencialin për të arritur një audiencë të gjerë dhe për të shprehur seriozitetin e mesazhit. Ato gjithashtu shtojnë një prekje personale duke pasuar një përfaqësues që flet drejtpërdrejt me komunitetin.
Aktiviteti 5: Krijimi i një twibbon
  • Logjika dhe përdorshmëria: kjo është një mënyrë tërheqëse vizualisht për të promovuar Ditën e Internetit të Sigurt në platformat e mediave sociale si Facebook. Një twibbon është një mbivendosje e vogël që përdoruesit mund ta shtojnë në fotot e tyre të profilit për të treguar mbështetje për një kauzë ose ngjarje. Duke hartuar një twibbon të Ditës më të Sigurt të Internetit, ju inkurajoni individët të marrin pjesë aktive në fushatën e ndërgjegjësimit dhe të përhapin mesazhin në komunitetet e tyre në internet. Printimi i twibbons gjithashtu mundëson promovimin jashtë linje, të tilla si bashkimi i tyre në xhaketa, duke e bërë fushatën të dukshme në botën fizike.
Pas-ngjarja:
  • Logjika dhe Përdorshmëria: Pas Ditës së Internetit të Sigurt, të vazhdojë angazhimi me komunitetin përmes mediave sociale për të ndarë momente nga ngjarjet, për të falënderuar pjesëmarrësit dhe për të rikujtuar mesazhet kyçe mbi sigurinë në internet. Ky follow-up ndihmon në mbajtjen e momentumit të krijuar gjatë SID dhe përforcon rëndësinë e praktikave të sigurta në internet në afat të gjatë.

 

 

 

Dita e Internetit të Sigurt 2024

Të ngjashme

Dita e Internetit të Sigurt 2024

Në Kosovë, Dita e Internetit të Sigurt (SID) ka një rëndësi të posaçme pasi ofron një mundësi për komunitetin lokal që të bashkohet në promovimin

Udhëzuesi i prindërve për Snapchat

Snapchat është një aplikacion i krijuar për argëtim dhe spontanitet. Nga parazgjedhje, teksti, fotot dhe videot që shpërndani, fshihen automatikisht pasi të jenë parë nga

Udhëzuesi i prindërve për TikTok

Çfarë është TikTok? TikTok është një rrjet social për ndarjen e videove të krijuara nga përdoruesit, kryesisht të njerëzve që sinkronizojnë këngët e njohura. Përdoruesit

Çfarë është Cyberbullying?

“Çfarë është bulizmi kibernetik?” “Çfarë është bulizmi kibernetik?” është një nga pyetjet më të shpeshta që na bëhet sepse shumë e dinë se çfarë është